Search
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Web Applications
install Joomla Wordpress Phpbb Drupal FluxBB PunBB osCommerce simple-machines MYBB moodle vBulletin Dolphin-v.7.1.1 PHPNUKE XOOPS
Services
install BorkNet Services X3 Services Anope Atheme Services Srvx IRC Srervices
IRCD
install Snircd IRCU INSPIRCD UNREAL Nefarious Bircd Bahamut Asuka Charybdis
TCL SCRIPT
TCL SCRIPT FOR EGGDROP Allprotection4.7 Antiproxy
Bots
Bots install FishBot bobot++ Eggdrop janus Omega Security Services Botnix Bopm SupyBot PyLink Hopm
Latest topics
» מדריך הגנות אופרים בגירסאות IRCD
Mon May 14, 2018 5:50 am by Chief

» install irssi v1.2-1.2-dev in freebsd
Thu Mar 22, 2018 5:43 am by Chief

» install ZNC in Ubuntu 14.04
Sun Mar 04, 2018 5:50 am by Chief

» מדריך שינוי גירסאות ב FREEBSD
Fri Mar 02, 2018 8:35 am by Chief

» מדריך התקנה ZNC על WINDOWS 7
Wed Feb 21, 2018 3:30 am by Chief

» Guide install Znc in FreeBsd
Sun Feb 18, 2018 7:58 am by Chief

» Guide install InspIRCd v3.0.0a5 in FreeBsd
Thu Jan 18, 2018 9:52 pm by Chief

» mIRCx IRC Network Config
Sun Dec 10, 2017 2:22 am by Chief

» מדריך התקנה Pylink על unrealircd4 && inspircd
Sat Nov 18, 2017 6:35 am by Chief

May 2018
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Calendar Calendar

Affiliates
free forum

Affiliates
free forum


Gatherbot helper by Xronic

Go down

Gatherbot helper by Xronic

Post  Admin on Thu Apr 12, 2012 2:39 pm

Code:

Gatherbot helper by Xronic  ;
;  Can in dialog Login to Gbot ;
;  Can in dialog run gather    ;
;  Can in dialog add users    ;
;  Can in dialog remove users  ;
;______________________________;
 
dialog G_H {
  title "Gatherbot helper by Xronic"
  size -1 -1 144 166
  option dbu
  tab Gatherbot-1, 14, 6 6 134 154
  text "Write name:", 2, 14 28 32 6, tab 14
  text "Add runner:", 5, 14 42 32 6, tab 14
  text "Add master:", 8, 14 58 32 6, tab 14
  text "Add owner:", 11, 14 72 32 6, tab 14
  text "Del runner:", 17, 14 86 32 6, tab 14
  text "Del master:", 1, 14 100 32 6, tab 14
  text "Del owner:", 20, 16 114 32 6, tab 14
  edit "", 3, 52 28 52 8, tab 14
  edit "", 6, 52 42 52 8, tab 14
  edit "", 9, 52 58 52 8, tab 14
  edit "", 12, 52 72 52 8, tab 14
  edit "", 15, 52 86 52 8, tab 14
  edit "", 18, 52 100 52 8, tab 14
  edit "", 21, 52 114 52 8, tab 14
  button "Login to Gatherbot", 23, 50 128 50 10, tab 14
  button "Run Gather", 24, 50 142 50 10, tab 14
  button "Set name", 4, 108 28 30 10, tab 14
  button "Set Runner", 7, 108 42 30 10, tab 14
  button "Set Master", 10, 108 58 30 10, tab 14
  button "Set Owner", 13, 108 72 30 10, tab 14
  button "Del runner", 16, 108 86 30 10, tab 14
  button "Del master", 19, 108 100 30 10, tab 14
  button "Del owner", 22, 108 114 30 10, tab 14
  tab "Gatherbot-2", 25
  text "Add runner:", 30, 14 42 32 6, tab 25
  text "Write name:", 29, 14 26 32 6, tab 25
  text "Add master:", 28, 14 56 32 6, tab 25
  text "Del runner:", 31, 14 86 32 6, tab 25
  text "Del master:", 32, 14 102 32 6, tab 25
  text "Del owner:", 33, 14 116 32 6, tab 25
  edit "", 34, 50 26 52 8, tab 25
  edit "", 35, 50 40 52 8, tab 25
  edit "", 36, 50 56 52 8, tab 25
  edit "", 37, 50 86 52 8, tab 25
  edit "", 38, 50 102 52 8, tab 25
  edit "", 39, 50 116 52 8, tab 25
  button "Login to Gatherbot", 40, 46 134 50 10, tab 25
  button "Run Gather", 41, 46 146 50 10, tab 25
  button "Set name", 42, 108 26 30 10, tab 25
  button "Set Runner", 43, 108 40 30 10, tab 25
  button "Set Master", 44, 108 56 30 10, tab 25
  button "Set Owner", 45, 108 72 30 10, tab 25
  button "Del runner", 46, 108 86 30 10, tab 25
  text "Add owner:", 47, 14 72 32 6, tab 25
  edit "", 48, 50 72 52 8, tab 25
  button "Del master", 49, 108 102 30 10, tab 25
  button "Del owner", 50, 108 116 30 10, tab 25
  tab "Gatherbot-3", 26
  text "Xronic Dialog", 27, 104 144 32 12, tab 26
  text "Write name:", 51, 14 26 32 6, tab 26
  edit "", 52, 50 26 52 8, tab 26
  button "Set name", 53, 108 26 30 10, tab 26
  text "Add runner:", 54, 14 42 32 6, tab 26
  edit "", 55, 50 40 52 8, tab 26
  button "Set Runner", 56, 108 40 30 10, tab 26
  text "Add master:", 57, 14 54 32 6, tab 26
  edit "", 58, 50 54 52 8, tab 26
  button "Set Master", 59, 108 54 30 10, tab 26
  text "Add owner:", 60, 14 68 32 6, tab 26
  edit "", 61, 50 68 52 8, tab 26
  button "Set Owner", 62, 108 68 30 10, tab 26
  text "Del runner:", 63, 14 84 32 6, tab 26
  edit "", 64, 50 84 52 8, tab 26
  button "Del runner", 65, 108 84 30 10, tab 26
  text "Del master:", 66, 14 100 32 6, tab 26
  edit "", 67, 50 100 52 8, tab 26
  button "Del master", 68, 108 100 30 10, tab 26
  text "Del owner:", 69, 14 116 32 6, tab 26
  edit "", 70, 50 116 52 8, tab 26
  button "Del owner", 71, 108 116 30 10, tab 26
  button "Login to Gatherbot", 72, 44 134 50 10, tab 26
  button "Run Gather", 73, 44 146 50 10, tab 26
}
 
alias GH { dialog -m G_H G_H  }
on *:dialog:G_H:sclick:*:{
  ;Gatherbot-1
  if ($did == 4) { set %Gatherbot-1 $did(3) | echo -a 4Gatherbot helper name: %Gatherbot-1 }
  ;Add Users (Gbot-1)
  elseif ($did == 7) {
    set %runner-1 $did(6) | set %Gatherbotlen-1 $len(%runner-1)
    if (%Gatherbotlen-1 isnum 17-19) { echo -a 4Error! | unset %runner-1 | set %runner-1 $input(ìëï ùéí îçãù àú äôøèéí ìàãîéï:,e,ùâéàä: îñôø äàåúéåú úåàí ìñôøä 19-17) | /msg %Gatherbot-1 !set admin %runner-1 | echo -a 4Runner information(add): !set admin %Runner-1 }
    if (%gatherbotlen-1 isnum 0-16) { /msg %Gatherbot-1 !set admin %runner-1 | echo -a 4Runner information(add): !set admin %Runner-1 }
  } 
  elseif ($did == 10) {
    set %master-1 $did(9) | set %Gatherbotlen-1 $len(%master-1)
    if (%Gatherbotlen-1 isnum 17-19) { echo -a 4Error! | unset %master-1 | set %master-1 $input(ìëï ùéí îçãù àú äôøèéí ìàãîéï:,e,ùâéàä: îñôø äàåúéåú úåàí ìñôøä 19-17) }
    if (%gatherbotlen-1 isnum 0-16) { /msg %Gatherbot-1 !set master %master-1 | echo -a 4Master information(add): !set master %master-1 }
  }
  elseif ($did == 13) {
    set %owner-1 $did(12) | set %Gatherbotlen-1 $len(%owner-1)
    if (%Gatherbotlen-1 isnum 17-19) { echo -a 4Error! | unset %owner-1 | set %owner-1 $input(ìëï ùéí îçãù àú äôøèéí ìàãîéï:,e,ùâéàä: îñôø äàåúéåú úåàí ìñôøä 19-17) }
    if (%gatherbotlen-1 isnum 0-16) { /msg %Gatherbot-1 !set owner %owner-1 | echo -a 4Owner information(add): !set owner %owner-1 }
  }
  ;Remove Users (Gbot-1)
  elseif ($did == 16) { set %runner-1 $did(15) | msg %Gatherbot-1 !set unadmin %runner-1 | echo -a 4admin information(del): %runner-1 }
  elseif ($did == 19) { set %master-1 $did(18) | msg %Gatherbot-1 !set unmaster %master-1 | echo -a 4master information(del): %master-1 }
  elseif ($did == 22) { set %owner-1 $did(21) | msg %Gatherbot-1 !set unowner %owner-1 | echo -a 4owner information(del): %owner-1 }
  ;Login user pass (Gbot-1)
  elseif ($did == 23) { set %nick $encode($input(nickname to login?,e,nickname:)) | set %pass $encode($input(password to login?,e,password:)) | msg %Gatherbot-1 !login $decode(%nick) $decode(%pass) | echo -a 4Logged now to %Gatherbot-1 with $decode(%nick) $decode(%pass) (Gbot-1) }
  ;Run Gather (Gbot-1)
  elseif ($did == 24) { set %run-gbot1 $input(map?,e,map:) | msg %Gatherbot-1 !start %run-gbot1 | echo -a 4Gather information(map): %run-gbot1 }
  ;GatherBot-2
  elseif ($did == 42) { set %Gatherbot-2 $did(34) | echo -a 4Gatherbot helper name: %Gatherbot-2 }
  ;Add Users (Gbot-1)
  elseif ($did == 43) {
    set %runner-2 $did(35) | set %Gatherbotlen-2 $len(%runner-2)
    if (%Gatherbotlen-2 isnum 17-19) { echo -a 4Error! | unset %runner-2 | set %runner-2 $input(ìëï ùéí îçãù àú äôøèéí ìàãîéï:,e,ùâéàä: îñôø äàåúéåú úåàí ìñôøä 19-17) | /msg %Gatherbot-2 !set admin %runner-2 | echo -a 4Runner information(add): !set admin %Runner-2 }
    if (%gatherbotlen-2 isnum 0-16) { /msg %Gatherbot-2 !set admin %runner-2 | echo -a 4Runner information(add): !set admin %Runner-2 }
  }
  elseif ($did == 44) {
    set %master-2 $did(36) | set %Gatherbotlen-2 $len(%master-2)
    if (%Gatherbotlen-2 isnum 17-19) { echo -a 4Error! | unset %master-2 | set %master-2 $input(ìëï ùéí îçãù àú äôøèéí ìàãîéï:,e,ùâéàä: îñôø äàåúéåú úåàí ìñôøä 19-17) }
    if (%gatherbotlen-2 isnum 0-16) { /msg %Gatherbot-2 !set master %master-2 | echo -a 4Master information(add): !set master %master-2 }
  }
  elseif ($did == 45) {
    set %owner-2 $did(48) | set %Gatherbotlen-2 $len(%owner-2)
    if (%Gatherbotlen-2 isnum 17-19) { echo -a 4Error! | unset %owner-2 | set %owner-2 $input(ìëï ùéí îçãù àú äôøèéí ìàãîéï:,e,ùâéàä: îñôø äàåúéåú úåàí ìñôøä 19-17) }
    if (%gatherbotlen-2 isnum 0-16) { /msg %Gatherbot-2 !set owner %owner-2 | echo -a 4Owner information(add): !set owner %owner-2 }
  }
  ;Del Users (Gbot-2)
  elseif ($did == 46) { set %runner-2 $did(37) | msg %Gatherbot-2 !set unadmin %runner-2 | echo -a 4admin information(del): %runner-2 }
  elseif ($did == 49) { set %master-2 $did(38) | msg %Gatherbot-2 !set unmaster %master-2 | echo -a 4master information(del): %master-2 }
  elseif ($did == 50) { set %owner-2 $did(39) | msg %Gatherbot-2 !set unowner %owner-2 | echo -a 4owner information(del): %owner-2 }
  ;Login user pass (Gbot-2)
  elseif ($did == 40) { set %nick $encode($input(nickname to login?,e,nickname:)) | set %pass $encode($input(password to login?,e,password:)) | msg %Gatherbot-2 !login $decode(%nick) $decode(%pass) | echo -a 4Logged now to %Gatherbot-2 with $decode(%nick) $decode(%pass) (Gbot-2) }
  ;Run Gather (Gbot-2)
  elseif ($did == 41) { set %run-gbot2 $input(map?,e,map:) | msg %Gatherbot-2 !start %run-gbot2 | echo -a 4Gather information(map): %run-gbot2 }
  ;Gatherbot-3
  elseif ($did == 53) { set %Gatherbot-3 $did(52) | echo -a 4Gatherbot helper name: %Gatherbot-3 }
  ;Add Users (Gbot-3)
  elseif ($did == 56) {
    set %runner-3 $did(55) | set %Gatherbotlen-3 $len(%runner-3)
    if (%Gatherbotlen-3 isnum 17-19) { echo -a 4Error! | unset %runner-3 | set %runner-3 $input(ìëï ùéí îçãù àú äôøèéí ìàãîéï:,e,ùâéàä: îñôø äàåúéåú úåàí ìñôøä 19-17) | /msg %Gatherbot-3 !set admin %runner-3 | echo -a 4Runner information(add): !set admin %Runner-1 }
    if (%gatherbotlen-3 isnum 0-16) { /msg %Gatherbot-3 !set admin %runner-3 | echo -a 4Runner information(add): !set admin %Runner-3 }
  } 
  elseif ($did == 59) {
    set %master-3 $did(58) | set %Gatherbotlen-3 $len(%master-3)
    if (%Gatherbotlen-3 isnum 17-19) { echo -a 4Error! | unset %master-3 | set %master-3 $input(ìëï ùéí îçãù àú äôøèéí ìàãîéï:,e,ùâéàä: îñôø äàåúéåú úåàí ìñôøä 19-17) }
    if (%Gatherbotlen-3 isnum 0-16) { /msg %Gatherbot-3 !set master %master-3 | echo -a 4Master information(add): !set master %master-3 }
  }
  elseif ($did == 62) {
    set %owner-3 $did(61) | set %Gatherbotlen-3 $len(%owner-3)
    if (%Gatherbotlen-3 isnum 17-19) { echo -a 4Error! | unset %owner-3 | set %owner-3 $input(ìëï ùéí îçãù àú äôøèéí ìàãîéï:,e,ùâéàä: îñôø äàåúéåú úåàí ìñôøä 19-17) }
    if (%gatherbotlen-3 isnum 0-16) { /msg %Gatherbot-3 !set owner %owner-3 | echo -a 4Owner information(add): !set owner %owner-3 }
  }
  ;Del Users (Gbot-3)
  elseif ($did == 65) { set %runner-3 $did(64) | msg %Gatherbot-3 !set unadmin %runner-3 | echo -a 4admin information(del): %runner-3 }
  elseif ($did == 68) { set %master-3 $did(67) | msg %Gatherbot-3 !set unmaster %master-3 | echo -a 4master information(del): %master-3 }
  elseif ($did == 71) { set %owner-3 $did(70) | msg %Gatherbot-3 !set unowner %owner-3 | echo -a 4owner information(del): %owner-3 }
  ;Login user pass (Gbot-3)
  elseif ($did == 72) { set %nick $encode($input(nickname to login?,e,nickname:)) | set %pass $encode($input(password to login?,e,password:)) | msg %Gatherbot-3 !login $decode(%nick) $decode(%pass) | echo -a 4Logged now to %Gatherbot-3 with $decode(%nick) $decode(%pass) (Gbot-3) }
  ;Run Gather (Gbot-3)
  elseif ($did == 73) { set %run-gbot3 $input(map?,e,map:) | msg %Gatherbot-3 !start %run-gbot3 | echo -a 4Gather information(map): %run-gbot3 }
}
http://script.quakenet.org/paste/577136
avatar
Admin
Admin

מספר הודעות : 267
Join date : 2009-09-12
Age : 37
מיקום : mIRCX IRC Network

View user profile http://mircx.forumotion.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum